Servicii de cazare pentru angajati

Facilitati de cazare pentru cetateni romani sau imigranti

Up Recruitment ofera facilitati de cazare pentru cetatenii români si imigranti. In functie de domeniul de activitate sau specificul locului de munca, compania noastra se asigura ca unitatile de cazare si toate aspectele referitoare la Indeplinirea acestui serviciu sunt implementate si conforme.